Planuri de învățământ / Curricula

 

An universitar 2019-2020 / Academic year 2019-2020

 

Programe de licență / Bachelor's Degree Study Programmes

Limba și literatura engleză A - Limbă și literatură modernă B / English A - Modern Language and Literature B

Limba și literatura engleză A - Limba și literatura română B / English A - Romanian Language and Literature B

Limba și literatura engleză A - Literatură universală și comparată B / English A - World and Comparative Literature B

LMA Traducere și interpretare / Translation and interpreting

Studii americane / American Studies

 

Programe de masterat / Master's Degree Study Programmes

Traducere și terminologie / Translation and terminology

Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze / Applied linguistics - Teaching EFL

Studii americane / American Studies