Prezentare

Istoric și cadre didactice

Read More

Programe de studii

Licență, masterat, doctorat

Read More

Cercetare

Centru de cercetare, revistă, publicații

Read More

Internațional

Programe de cooperare internațională

Read More

Despre noi...

Catedra de Limba și literatura engleză este cea mai mare catedră de limbi străine din cadrul Facultății de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și una dintre cele mai importante din România.

Colectivul său este alcătuit din cadre didactice cu înalte competențe profesionale, specializate în domenii precum: Limba și literatura engleză, Studii americane, Traductologie, Terminologie, Interpretariat și Lingvistică aplicată. Acestea sunt, de altfel, și direcțiile de pregătire a studenților noștri la nivel de licență, masterat și doctorat.

În cadrul departamentului, atât cadrele didactice, cât și studenții beneficiază de multiple oportunități de a participa la diverse activități cu caracter academic, cum ar fi proiecte de cercetare, simpozioane, conferințe, schimburi internaționale. Revista LINGUACULTURE, disponibilă atât în variantă tipărită cât și online, este unul dintre proiectele noastre de succes, la care au contribuit cercetători de renume din țară și din străinătate, dar și absolvenți ai studiilor doctorale și de masterat.

Catedra de Limba și literatura engleză a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a fost înființată în 1925, când Iancu (Ioan) Botez (1872-1947) a fost numit profesor de Literatură și Civilizație Engleză.

Mai multe...

Announcements

Our Facebook Page

Call for papers: From Runes to the New Media and Digital Books

30-31 May 2019, Iasi - Romania

Runes webOral tradition or oral lore is a form of communication wherein the set of knowledge, art, and ideas which define a given culture is received, preserved and transmitted orally from one generation to the next. Once recorded in writing, a culture becomes visible, its values are expressed clearly, and those records will endure. It is not only visibility and recorded expression that it gains but also vitality and a virtually universal dimension.

We invite participants in the conference From Runes to the New Media and Digital Books to look at how writing in English shaped a language which has become the world’s most used, the lingua franca of our contemporary world. From the earliest indigenous writing found in England, written on the ankle bone of a roe deer, from the Undley bracteate (a gold medalion), which is the earliest example of Old English found so far, from the dramatic increase in the amount of writing in the Middle English period, through the advent of printing to the development of the World Wide Web and the Internet, the history of the English language is the story of its written texts. As Dominic Wyse argues in How Writing Works: From the Invention of the Alphabet to the Rise of Social Media, "New forms of social media still rely heavily on the alphabetic language of English. And new developments such as emoticons and images have been reunited with written language perhaps as an echo of the hieroglyphic past. At the same time the global spread of language, and particularly the English language, as a result of the internet, including in juxtaposition with still and moving images, music and sound, is on a quite extraordinary scale. The extent to which English establishes itself as a digital lingua franca remains an open question” (88).

Citește mai departe...