Programe de masterat

Durata studiilor: 2 ani (cu frecvență)
120 credite

După finalizarea studiilor de licență, absolvenții se pot înscrie la unul dintre cele trei programe de masterat în cadrul cărora pot beneficia de cursuri și supervizarea cercetării la un nivel înalt în domeniile Studii americane, Traductologie sau Lingvistică aplicată. Finalizarea studiilor presupune elaborarea unei lucrări de disertație, sub îndrumarea unui profesor coordonator, susținută, de obicei, în luna iulie. Disertația trebuie să aibă un caracter original și să reprezinte o contribuție în domeniu.
 

Studii americane

Programul de masterat în domeniul Studii Americane abordează o serie de arii de cercetare de ultimă oră din domeniul studiilor culturale, permiţând nu doar aprofundarea noţiunilor de cultură şi civilizaţie nord-americană, ci şi o temeinică pregătire pentru continuarea studiilor universitare la doctorat. Printre domeniile abordate se numără multiculturalismul, gândirea critică și cea literară sau zonele de contact cultural. Programul este unul interdisciplinar, care promovează explorarea interacțiunii dintre diverși factori culturali, sociali și politici în literatura, filosofia și artele din S.U.A.

Planurile de învățământ pot fi consultate aici (pagina 4)
Ghidul de studii (în limba engleză) poate fi consultat aici (paginile 34-43)

Traducere și terminologie

Acest masterat se adresează celor care își doresc o carieră de traducători profesioniști, traducătorilor interesați să își perfecționeze abilitățile și tuturor celor interesați de cercetare în domeniile traductologie și  terminologie. Programul își propune să pregătească studenții în vederea concursurilor de selecţie organizate de Instituţiile  Europene, dar și pentru desfășurarea cu succes a profesiilor de traducător şi terminolog pe piaţa internă. Masteranzii beneficiază de contacte permanente cu Directoratul General de Traduceri și Comisia Europeană, dar și de stagii practice la birouri de traducere, firme şi edituri. Limbile de predare și de lucru sunt engleza și franceza.

Planurile de învățământ pot fi consultate aici (pagina 8)
Ghidul de studii (în limba engleză) poate fi consultat aici (paginile 96-103)

Lingvistică aplicată – Didactica limbii engleze

Programul se adresează atât absolventilor Facultatilor de Litere, cât şi absolvenţilor de la alte facultăţi interesaţi de predarea limbii engleze. Viziunea programului înglobează cele mai recente teorii în domeniu şi le combină cu necesitatea permanentă de perfecţionare profesională, adaptându-le la specificitatea contextului profesional românesc. Programul încurajează progresul în domeniul predării limbii engleze printr-o stăpânire superioară a cunoştinţelor de specialitate, deprinderilor, atitudinilor şi aşteptărilor unui profesor de limbi străine.
 
Planurile de învățământ pot fi consultate aici (pagina 5)
Ghidul de studii (în limba engleză) poate fi consultat aici (paginile 43-51)

 

Visitor counter

Visitors today: 27

Visitors this week: 193

Visitors this month: 680

All time visitors (June 2016): 31039