Programul Simpozionului INTERCULTURALIA - 14-15 mai 2021

POSTER INTERCULTURALIA 2021A PATRA EDIŢIE A SIMPOZIONULUI INTERNAŢIONAL PENTRU STUDENŢI ŞI TINERI CERCETĂTORI INTERCULTURALIA 2021

EVENIMENT ONLINE

14-15 MAI 2021

Catedra de Limba și literatura engleză şi Catedra de Limba și literatura franceză de la Facultatea de Litere, în parteneriat cu Facultatea de Geografie şi Geologie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie a Universităţii de Vest din Timişoara, anunţă a patra ediţie a Simpozionului Internaţional pentru Studenţi şi Tineri Cercetători InterCulturalia, eveniment bilingv online, care va avea loc in zilele de 14 şi 15 mai 2021.

Partenerii tradiţionali ai evenimentului sunt Centrul de Cercetare (Inter)culturală şi (Inter)lingvistică Linguaculture al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Centrul de reușită universitară al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (CRU UAIC), Fundaţia Alumni a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, British Council, Ambasada Franţei în România, Institutul Francez din România la Iaşi, Lectoratul Francez din Iaşi, Agenția Universitară a Francofoniei în Europa Centrală și Orientală (AUF en ECO), Asociația Română a Departamentelor Universitare Francofone (ARDUF), Centrul de Studii Canadiene din Iaşi (CSC), Asociația Studenților Francofoni din Iași (ASFI), Asociația Studenților Jurnaliști (ASJ), Asociația Medicală a Studenților Francofoni din Iași (AMSFI).

La această ediţie a Simpozionului InterCulturalia s-au înscris 114 studenţi la nivelele licenţă, masterat şi doctorat din 25 de universităţi situate în 12 ţări de pe 3 continente. Prelegerile în plen vor fi susţinute de profesori din Bulgaria, Germania, Macedonia de Nord, România, Scoţia, Turcia şi de studentul doctorand Andrei Neguţ de la Universitatea de Vest din Timişoara. Workshop-ul de pe data de 15 mai va fi coordonat de studenta doctorandă Cristina Chiusano din Uruguay.

Participanţii şi invitaţii se vor bucura de un tur virtual al Iaşului, al cărui ghid va fi lect. univ. dr. Mihai Bulai, prodecan al Facultăţii de Geografie şi Geologie.

InterCulturalia este un eveniment în care se intersectează nu doar diversităţile culturale, ci şi unghiurile de abordare a interculturalităţii şi transculturalităţii din perspectiva mai multor domenii. Tema ediţiei 2021, “Transculturalism and Cultural Confinements / Transculturalité et confinements culturels”, invită la reflecţii asupra raporturilor dintre transculturalitate şi izolare în contextul global al pandemiei.

Vedeţi programul evenimentului aici:

https://interculturalia.linguaculture.ro/?fbclid=IwAR1wiZgAbJ9ABoHxhNk5YilEmUSltVRILW5xCcl5qhB-9-EigCMBAea72vA

Pentru Program, click aici:

https://interculturalia.linguaculture.ro/schedule/

Pentru programul detaliat şi rezumate, click aici:

https://interculturalia.linguaculture.ro/schedule/

Accesul este liber. Click pe link-ul spre evenimentul care vă interesează. Pentru secţiunile concomitente, click pe link-ul de sub ”concurrent panels / sessions parallèles” şi alegeţi-vă ”breakout room(s)”.

***

THE FOURTH EDITION OF THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM FOR STUDENTS AND YOUNG RESEARCHERS INTERCULTURALIA 2021

ONLINE EVENT

MAY 14th-15th 2021

The English Language and Literature Department and French Language and Literature Department of the Faculty of Letters, in partnership with the Geography and Geology Faculty of “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, the Faculty of Foreign Languages and Literatures of the University of Bucharest, the Faculty of Letters, History and Theology of the West University of Timişoara announce the fourth edition of the International Symposium for Students and Young Researchers InterCulturalia, a bilingual online event to take place on the 14th and 15th of May 2021.

The traditional partners of the event are the Linguaculture Centre for (Inter)cultural and (Inter)lingual Research of “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, the Centre for Higher Education Performance of “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi (CRU UAIC), the Alumni Foundation of “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, the British Council, the Embassy of the Republic of France in Romania, the French Institute in Romania – Iaşi, Lectorat de Français – Iaşi, The Francophone University Agency in Central and Eastern Europe (AUF en ECO), the Romanian Association of Francophone Higher Education Departments (ARDUF), the Centre for Canadian Studies of Iaşi (CSC), the Association of the Francophone Students of Iaşi (ASFI), the Association of Journalism Students (ASJ), the Association of Francophone Medical Students of Iaşi (AMSFI).

This edition of the InterCulturalia Symposium has attracted 114 undergraduate, postgraduate and PhD students from 25 universities in 12 different countries and spanning 3 continents. The keynote speakers are academics from Bulgaria, Germany, Northern Macedonia, Romania, Scotland, Turkey, and Andrei Neguţ, a PhD student from the West University of Timişoara. The workshop on the 15th of May will be coordinated by Cristina Chiusano, a PhD student from Uruguay.

The participants and guests will be given a virtual tour of the city of Iaşi, guided by Dr. Mihai Bulai, the vice-dean of the Faculty of Geography and Geology.

InterCulturalia is an intersection of both cultural diversities and approaches to interculturality and transculturality from an interdisciplinary perspective. The 2021 edition “Transculturalism and Cultural Confinements / Transculturalité et confinements culturels” invites reflections upon the relations between transculturality and confinement in the global context of pandemic times.

Please see the Symposium programme here:

https://interculturalia.linguaculture.ro/?fbclid=IwAR1wiZgAbJ9ABoHxhNk5YilEmUSltVRILW5xCcl5qhB-9-EigCMBAea72vA

For the Programme, click here:

https://interculturalia.linguaculture.ro/schedule/

For the detailed version of the programme and abstracts, click here:

https://interculturalia.linguaculture.ro/principalthing/wp-content/uploads/2021/05/InterCulturalia-2021-Program-Abstracts-8-full.pdf

Access free. Click on the link to the event of your choice. For the concurrent panels, click on the link below ”concurrent panels / sessions parallèles” and choose the ”breakout room(s)”.

***

LA 4E ÉDITION DU COLLOQUE INTERNATIONAL POUR LES ÉTUDIANTS ET LES JEUNES CHERCHEURS INTERCULTURALIA 2021

ÉVÉNEMENT EN LIGNE

14-15 MAI 2021

Le Département de Langue et littérature anglaises et le Département de Langue et littérature françaises de la Faculté des Lettres, en partenariat avec la Faculté de Géographie et Géologie de l’Université Alexandru Ioan Cuza – Iaşi, la Faculté de Langues et Littératures Étrangères de l’Université de Bucarest, la Faculté de Lettres, Histoire et Théologie de l’Université d’Ouest de Timişoara, annoncent la 4e édition du Colloque international pour les étudiants et les jeunes chercheurs InterCulturalia, événement bilingue en ligne, qui aura lieu les 14 et 15 mai 2021.

Les partenaires traditionnels de la manifestation sont le Centre de Recherches (Inter)culturelles et (Inter)linguistiques Linguaculture de l’Université Alexandru Ioan Cuza – Iaşi, le Centre de réussite universitaire de l’Université Alexandru Ioan Cuza – Iaşi (CRU UAIC), la Fondation Alumni de l’Université Alexandru Ioan Cuza – Iaşi, le Conseil Britannique, l’Ambassade de France en Roumanie, l’Institut Français de Roumanie à Iaşi, le Lectorat Français de Iaşi, l’Agence Universitaire de la Francophonie en Europe centrale et orientale (AUF en ECO), l’Association Roumaine des Départements Universitaires Francophones (ARDUF), le Centre d’Études Canadiennes de Iaşi (CSC), l’Association des Étudiants Francophones de Iaşi (ASFI), l’Association des Étudiants Journalistes de Iași (ASJ), l’Association Médicale des Étudiants Francophones de Iaşi (AMSFI).

Cette édition du Colloque InterCulturalia réunira, comme participants, 114 étudiants en Licence, Master, Doctorat de 25 universités situées dans 12 pays sur 3 continents. Les conférences invitées seront données par des enseignants-chercheurs d’Allemagne, Bulgarie, Écosse, Macédoine du Nord, Roumanie, Turquie et par le doctorand Andrei Neguţ de l’Université d’Ouest de Timişoara. L’atelier du 15 mai sera coordonné par la doctorande Cristina Chiusano d’Uruguay.

Les participants et les invités pourront profiter d’un tour virtuel de la ville de Iaşi, dont le guide sera Mihai Bulai, chargé de cours et vice-doyen de la Faculté de Géographie et Géologie.

InterCulturalia est un événement ouvert non seulement aux diversités culturelles, mais aussi aux approches de l’interculturalité et de la transculturalité réunissant plusieurs domaines. Le thème de l’édition 2021, “Transculturalism and Cultural Confinements / Transculturalité et confinements culturels”, invite à réfléchir sur les rapports entre la transculturalité et l’isolement dans le contexte global de la pandémie.

Veuillez consulter le programme du Colloque ici :

https://interculturalia.linguaculture.ro/?fbclid=IwAR1wiZgAbJ9ABoHxhNk5YilEmUSltVRILW5xCcl5qhB-9-EigCMBAea72vA

Pour le programme, cliquez ici:

https://interculturalia.linguaculture.ro/schedule/

Pour la version détaillée du programme et des résumés, cliquez ici:

https://interculturalia.linguaculture.ro/principalthing/wp-content/uploads/2021/05/InterCulturalia-2021-Program-Abstracts-8-full.pdf

Accès gratuit. Cliquez sur le lien vers l'événement de votre choix. Pour les sessions parallèles, cliquez sur le lien ci-dessous «concurrent panels / sessions parallèles» et choisissez la (les) salle (s) de sous-commission ».

Quick links

© English Department UAIC 2022. All Rights Reserved.