Colocviul/Multiplier Event „Crearea unui Cadru European de Referință pentru traduceri”

effort3Pe data de 6 iunie 2023, începând cu ora 10.00, membrii Catedrei de limba engleză implicați în Proiectul european EFFORT - Towards a European Framework for Translation au organizat Colocviul/Multiplier Event „Crearea unui Cadru European de Referință pentru traduceri”. La întâlnire au participat cadre didactice universitare din Iași și din țară, profesori și traducători profesioniști interesați de acest domeniu. 

Desfășurat în perioada septembrie 2020 - septembrie 2023, Proiectul EFFORT (2020-1-ES01-KA203-082579) reunește, sub coordonarea Universității Autonome din Barcelona, 10 universități din Europa, 32 de parteneri asociați și 28 de instituții europene de formare a traducătorilor și își propune să contribuie la crearea unui Cadru Comun European de Referință pentru evaluarea competențelor de traducere, un cadru similar cu cel folosit în prezent la scară largă pe teritoriul Uniunii Europene (și nu numai) pentru evaluarea competențelor lingvistice. 

Pe 16 ianuarie 2023, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a găzduit și una dintre întâlnirile transnaționale organizate în cadrul Proiectului, la care au participat fizic reprezentanți ai universităților din Elveția, Finlanda și Spania, și online reprezentanții tuturor celorlate instituții academice partenere. Echipa UAIC implicată în Proiectul EFFORT și în organizarea evenimentelor descrise este formată din prof.univ.dr. Rodica Dimitriu, lect.univ.dr. Sorina Ciobanu, conf.univ.dr. Oana Cogeanu-Haraga și conf.univ.dr. Teodora Ghivirigă. 

Quick links

© English Department UAIC 2022. All Rights Reserved.