Catedra de Limba și literatura engleză a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a fost înființată în 1925, când Iancu (Ioan) Botez (1872-1947) a fost numit profesor de Literatură și Civilizație Engleză. Deși Profesorul Botez era interesat în mod special de literatura medievală, publicațiile sale urmăreau îndeaproape atât cursurile din programa universitară, cât și necesitățile pedagogice ale vremii. The National Characteristics of the English People as Revealed by Their Language and Literature, Aspects of English Civilization, The English Democracy, Hamlet in the Shakespearean Tragedy, King Lear and the Dramatic Conception of Shakespearean Drama, The Study of Languages  sunt doar câteva dintre lucrările sale. Acestora li se adaugă, în 1931, și un volum de poezii traduse din limba engleză.

Succesorul său a fost A.C. Cawley, absolvent al Universității din Londra și al Universității Harvard, care a și predat, o perioadă, la Universitatea din Londra. Înainte de venirea sa în Iași, în 1939, Cawley publicase deja un număr mare de studii de literatură engleză medievală. Cariera lui Cawley în România s-a încheiat în 1940, odată cu izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial. Înlocuitorul său a fost Emil Diaconu, absolvent al Universității Oxford, autor al lucrărilor Utopia in English Literature, The English Village - A Study of Thomas Hardy's Novels și traducător al poeziilor lui Milton. Catedra a fost condusă de Diaconu până în 1948, an în care așa numita ,,reformă” a educației a luat avânt. Această reformă însemna că singura limbă care avea să fie studiată în perioada stalinistă a fost rusa.

Catedra de Engleză și-a reluat activitatea abia în 1963, datorită eforturilor depuse de Viorica Dobrovici, licențiată în limba engleză la Universitatea din Iași și studenta lui Cawley. La început, catedra avea doar câțiva membri: în afară de Viorica Dobrovici, mai erau Hertha Perez (care mai târziu a devenit șef de catedră până în 1982), Nicolae Colibaba și Brîndușa Popescu (absolventă a Universității din Cluj). În anii care au urmat, li s-au alăturat cei mai buni absolvenți ai Universității din București (Grigore Vereș, Eugenia Pricope, Augustina Belțic) și Cluj (Ioan și Ecaterina Popa, Virgil Stanciu, Hortensia Pârlog, Tudor Beșuan, Horia Hulban, Barbara Phelps, Gabriela Horăscu, Michael Frőhlich, Tamara Luca­ Lăcătușu, Lucreția Carloanță). Dacă inițial aceștia au fost preocupați mai ales de realizarea unor manuale de limba engleză publicate de editurile naționale și locale, ulterior s-au orientat și spre domenii de cercetare precum literatura comparată, receptarea literaturilor anglo-americane în România, stilistică, lexicografie, studii de teatru etc.

Între anii 1960 și 1980, limba și literatura engleză au fost predate într-o manieră tradițională, ca discipline filologice limitate la practica limbii engleze, lingvistică și literatură - cu precădere britanică. Cultura era doar o materie opțională și/sau complementară. Lipsa resurselor de predare a încurajat-o pe Hertha Perez să inițieze un program ce avea drept scop întocmirea de antologii, manuale și cursuri de literatură și lingvistică.

După 1989, Catedra de Engleză a fost condusă de profesorii Grigore Vereș (1982-1992), Dumitru Dorobăț (1992-1996) și Odette Blumenfeld (1996-2012). În perioada postcomunistă a început modificarea și diversificarea planurilor de învățământ și a specializărilor oferite studenților. In 1997 s-a creat programul de Traducere, Terminologie și Interpretariat (intitulat, ulterior, Limbi Moderne Aplicate - LMA) și, în 2000, Masteratul de Traducere și Terminologie. Începând cu anul 2004, pe lângă literatura britanică, studenții au putut să se specializeze în studii americane și au putut opta pentru cursuri de literatură irlandeză sau canadiană. În plus, Masteratul de lingvistică aplicată, înființat în 2006, le oferă absolvenților studiilor de licență posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile pedagogice.

Preocupările de cercetare ale membrilor catedrei se reflectă în numeroasele articole publicate în  reviste de specialitate, în coordonarea și/sau participarea la proiecte de cercetare, precum și în prezența constantă și substanțială la simpozioane și conferințe românești și internaționale. De asemenea, atât cadrele didactice, cât și studenții departamentului au fost implicați permanent în schimburi de experiență cu universități din Europa, Statele Unite (Programul Fulbright) și Canada. British Council a colaborat, în toți acești ani, la numeroasele activități științifice și culturale organizate de Catedră.

Din 1925 și până în prezent, am parcurs un drum foarte lung și deloc ușor. În același timp, însă, această nobilă și veche tradiție ne obligă să mergem înainte, continuând eforturile și realizările predecesorilor, cu dorința fermă de a îmbunătăți necontenit calitatea programelor pe care le oferim și propriile standarde profesionale.

Legături rapide

© English Department UAIC 2022. All Rights Reserved.