DID0Ți-ar plăcea să împărtășești și altora cunoștințele acumulate în timpul facultății? Masteratul de Lingvistică aplicată - Didactica limbi engleze se adresează atât absolvenților Facultăților de Litere, cât şi absolvenţilor de la alte facultăţi interesaţi de predarea limbii engleze. Viziunea programului înglobează cele mai recente teorii în domeniu şi le combină cu necesitatea permanentă de perfecţionare profesională, adaptându-le la specificitatea contextului profesional românesc. Programul încurajează progresul în domeniul predării limbii engleze printr-o stăpânire superioară a cunoştinţelor de specialitate, deprinderilor, atitudinilor şi aşteptărilor unui profesor de limbi străine.

Absolventi 1

Masteratul în domeniul didacticii limbii engleze te ajută:
 

♦ să obții titularizarea în sistemul de învățământ de stat

♦ să devii profesor sau formator în centrele de învățare a limbilor străine

♦ să devii profesor de engleză și examinator în companii

♦ să devii evaluator în centre de testare lingvistică

♦ să lucrezi în calitate de consultant lingvistic, editor sau colaborator la elaborarea de materiale didactice

♦ să devii un teacherpreneur și să îți lansezi propria afacere în domeniul predării și învățării limbilor străine

 

Avantaje:

un înalt nivel de pregătire formală didactică la începutul carierei

informații relevante pentru piața muncii

calificare recunoscută atât în cercetare, cât și în plan profesional

implicare în cercetare, participări la conferințe

metode și tehnici de predare moderne

idei și trucuri pentru problemele din clasă

profesori care predau ceea ce profesează

experență directă prin stagiul de practică

 

 Oportunități:

♦ cursuri absolut necesare pentru pregătirea profesională oferite într-un pachet compact și coerent, spre deosebire de cursurile de week-end pe teme disparate oferite ocazional

♦ profesori din alte țări care prezintă informații suplimentare față de programul standard

♦ burse de studiu în străinătate sau stagii de practică în cadrul programelor ERASMUS+ și CEEPUS

♦ întâlniri cu profesioniști din diverse domenii

♦ posibilitatea continuării studiilor la nivel doctoral

 

Cursuri:

pachetul de cursuri acoperă o serie de componente ale Cadrului de Dezvoltare Profesională Continuă (Continuing Professional Development Framework) pentru profesori: conținuturi, tehnici, resurse, evaluare, planificare, utilizarea tehnologiilor etc.

Managementul organizației școlare

Testarea și evaluarea elevilor

Strategii didactice

Învățarea englezei din perspectivă psiholingvistică

 

 Admitere:

Selecția se face pe baza unui interviu în cadrul căruia candidatul va trebui:

1. să dea dovadă de o bună cunoaștere a limbii engleze

2. să arate că deține cunoștințe despre sistemul lingvistic al limbii engleze

3. să dea dovadă de abilități de comunicare

 

 

 

Opinii

Programe de masterat

Menu TT masterat
Menu St master
Menu DID master

Legături rapide

© English Department UAIC 2022. All Rights Reserved.