Trad1Vrei să îți continui studiile în domeniul traducerilor sau, dimpotrivă, să adaugi o nouă calificare în rândul celor pe care le deții deja? Masteratul de Traducere și terminologie te poate ajuta să afli mai multe și să te specializezi într-un domeniu de viitor!

Absolventi 1

Cu  o diplomă de Master în domeniul traducerilor ai putea:
 
să îți lansezi propria afacere în domeniul traducerilor

♦ să lucrezi sau să colaborezi ca traducător liber-profesionist cu birouri de traduceri, agenții, companii, edituri, multinaționale

♦ să lucrezi ca traducător în cadrul instituțiilor europene

♦ să lucrezi în diverse domenii care necesită competențe lingvistice și textuale avansate (copy/content writer, prospector de piață, manager de proiect, ofițer de relații publice și relații internaționale etc.)

♦ să transmiți competențele acumulate și elevilor sau cursanților tăi ca profesor sau formator în învățământ, companii sau ca liber profesionist

♦ să fii mediatorul lingvistic și cultural al propriei culturi și al culturilor de pretutindeni

 Avantaje:

competențe pentru a oferi servicii profesioniste de traducere

competențe interculturale (interacțiune, varietăți lingvistice etc.)

competențe lingvistice de traducere din/în limba română în/din una sau două limbi străine (engleza și/sau franceza)

competențe terminologice (cunoașterea și operarea cu terminologia de specialitate din diverse domenii, alcătuirea de glosare etc.)

competențe tehnologice (integrarea noilor tehnologii în profesia de traducător)

competențe tematice (traduceri din diverse domenii - economic, juridic, medical etc. - și traduceri literare)

 Oportunități:

♦ stagii practice în diverse companii, edituri, agenții și instituții din țară și din străinătate în care se desfășoară activități de traducere

♦ stagii la Directoratul General pentru Traduceri al Uniunii Europene sau la Parlamentul European

♦ burse de studiu în străinătate sau stagii de practică în cadrul programelor ERASMUS+ și CEEPUS

♦ întâlniri cu profesioniști din diverse domenii

♦ posibilitatea continuării studiilor la nivel doctoral

 Cursuri:

Traductologie și terminologie: noțiuni teoretice și aplicații practice

Traduceri specializate - economice, juridice, medicale, tehnice, științifice, audiovizuale

Traduceri de texte literare

Traducere asistată de calculator

Evaluarea și critica traducerilor

Subtitrare

Profesia de traducător

Admitere:

Selecția se face pe baza unui interviu care va consta în următoarele probe:

1. Motivarea opțiunii înscrierii la acest Masterat

2. În funcție de opțiunea de a studia una sau două limbi:

- traducerea unui text de mici dimensiuni din engleză în română și traducerea unui text de mici dimensiuni din franceză în română (pentru cei care optează să studieze și engleza și franceza)

sau

- traducerea unui text de mici dimensiuni din engleză sau franceză în română și traducerea unui text de mici dimensiuni din română în engleză sau franceză (pentru cei care optează să studieze doar engleza sau doar franceza)

 

 

Opinii

Programe de masterat

Menu TT masterat
Menu St master
Menu DID master

Legături rapide

© English Department UAIC 2022. All Rights Reserved.